Archív kategorií: Aktuálne

Venujte Sokoľu 2%

Momentálne je aktuálna finančná pomoc vo forme 2% z dane z príjmov. Je to veľmi vďačná pomoc, pretože ide o reálne finančné prostriedky, no nemusíme pritom siahať do svojho vrecka, máme možnosť rozhodnúť, že malú časť nami zaplatených daní má správca dane povinnosť presunúť na aktivitu, ktorú si sami vyberieme. Budeme radi, ak venujete svoje dve percentá Sokoľskému občianskemu združeniu. Tu sú údaje, ktoré budete potrebovať vyplniť do svojho daňového priznania:

názov organizácie: Sokolie krídla 
právna forma:          
občianske združenie 
sídlo:                          
Malinová 2, 044 31 Sokoľ  
IČO:                             
42 33 2010

Celý príhovor na túto tému si môžete pozrieť TU.

Ing. Peter Kokoľus
Sokolie krídla
Predseda združenia

Daňové priznanie

Oznam starostky obce Sokoľ:
Vážení občania,
oznamujeme vám, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a VZN obce č. 2/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti a VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov je každý občan povinný: do 31. januára 2015, nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré by mali rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dané zmeny je potrebné nahlásiť na obecnom úrade v Sokoli počas stránkových dní.

Priznanie podáva:

  • každý, kto sa v roku 2014 stal novým vlastníkom nehnuteľností.

Čiastkové priznanie podáva:

  • každý, komu zaniklo vlastníctvo k nehnuteľností,
  • ten, kto už mal nehnuteľnosť a ďalšie mu v roku 2014 pribudli, alebo ubudli,
  • u koho nastali zmeny vo výmere, využití či iné, ktoré vplývajú na určenie dane.