Fara

Kostol v obci Sokoľ:

V obci Sokoľ sa nachádza rímsko-katolícky kostol.
Bol vystavaný v roku 1995 zo zbierky miestnych obyvateľov.
Kostol bol vystavaný v roku 1995. 
Bol zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, a nesie názov: Najsvätejšie Srdce Ježišovo.


Príslušná farnosť:
Rímsko-katolícka farnosť sv. Štefana
Kostoľany nad hornádom

Príslušný Farský úrad:
Rím.-kat. farský úrad

Košická ulica 11
044 31 Kostoľany nad HornádomTel.:        055 698 18 61
E-mail:  rkfukostolany@stonline.sk
web:       http://www.faraknh.szm.com