Podporte nás

Aby sme mohli od kohokoľvek žiadať či očakávať, aby sa zapojil do nejakej aktivity, muselo by byť splnených niekoľko základných predpokladov:

  • musel by sa mu mu projekt / myšlienka páčiť
  • vedel by sa s niektorými, resp. s väčšinou myšlienok a cieľov stotožniť
  • musel by vedieť aký prospech daný projekt môže potenciálne priniesť jemu (resp. pre neho dôležité okolie)
  • musel by vedieť, s čím je treba pomôcť.

Prvé 3 predpoklady spĺňa občianske združenie Sokolie krídla pre všetkých Sokoľčanov – od ľudí s trvalým bydliskom v Sokoli až po chatárskych rekreantov.

Na stránke www.sokol.sk si veľmi prehľadne viete pozrieť myšlienku, ktorá ma viedla k založeniu tohto združenia, nájdete tu ciele, ktoré si združenie vytýčilo a môžete si prrezrieť základné programy, ktoré sme na úvod stanovili. Veľmi ľahko si z toho všetkého môžete urobiť vlastný záver čo toto združenie môže priniesť Vám, Vašej rodine a našej spoločnej obci.

Ja osobne som presvedčený, že každý, kto nezatrkol až do miery, kedy je presvedčený že sa nič nedá zmeniť, či zlepšiť privíta iniciatívu, ktorá chce zlepšovať jeho prostredie. Sokolie krídla nie je umelo vytvorenou entitou, ktorá vznikla preto, že by niekto nemal nič lepšie na práci, je to združenie, ktoré chce presadzovať ciele jednotlivcov, na ktorých sa zhodneme, a ktoré by sme radi presadili – a ktoré sa presadzujú ľahšie s podporou skupiny (členov združenia), než by sa presadzovali individuálne. Dalo by sa o tom všetkom napísať ešte veľa, ale mám za to, že rozumný človek už pochopil a tým ostatným by možno nestačilo ani ďalších 1000 slov. 🙂

S čím treba pomôcť?

Je toho veľa. Budem rád, ak sa prihlási hocikto, kto by vedel pomôcť so správou (a neustálou aktualizáciou) tejto stránky, budeme potrebovať kultúrneho referenta (ktorý sa bude starať o kultúrne aktivity v obci), zišiel by sa nám nejaký redaktor Sokoľských novín, niekoho, kto by chcel zastrešovať aktivity súvisiace so životným prostredím (postupné vyčisťovanie obce), niekoho, kto by chcel pre členov združenia postupne vybavovať rôzne výhody a zľavy, niekoho kto by zvolával stretnutia združenia, niekoho, kto by spacovával nové žiadosti o členstvo, atď, atď. V podstate – akýkoľvek nápad máte – a ak tento nápad má potenciál byť zaujímavý aj pre ostatných ľudí v Sokoli, budeme Vašu pomoc potrebovať.

Rád by som tiež postupne zaplnil našu stránku všetkými pre Sokoľčanov potrebnými údajmi. Zatiaľ som na to išiel veľmi prakticky, snažil som sa dať na ňu presne tie údaje, ktoré zaujímali aj mňa, keď som sa sem chcel nasťahovať a keď som tu začal žiť. Stále tu ale množstvo údajov chýba. Nie je tu informácia o žianom zverolekárovi, nie je tu informácia o žiadnom miestnom vodárovi, elektrikárovi, plynárovi, klampiarovi, stavebníkovi, autoopravárovi, atď., atď. Budem veľmi rád, ak sa zapojíte hoci i tým spôsobom, že nám posuniete tieto informácie.

Iná forma pomoci je finančná. Sponzorské dary sú vždy vítané. Právna forma občianskeho združenia zaručuje, že prípadný prebytok financií neskončí ako niekoho osobný zisk, zostane majetkom združenia nás všetkých. Je pravdou, že veľa projektov zvládneme bez akýchkoľvek financií, no niekedy sú potrebné aj peniaze. Včera mi napríklad napadlo, že by sme na jar mali zorganizovať upratovanie obce. Nebudeme za to nikomu platiť, ale budeme potrebovať zaplatiť Fúre za kontajner a možno by sa zišlo aj občerstvenie. 🙂

Momentálne je aktuálna aj finančná pomoc vo forme 2% z dane z príjmov. Je to veľmi vďačná pomoc, pretože ide o reálne finančné prostriedky, no nemusíme pritom siahať do svojho vrecka, máme možnosť rozhodnúť, že malú časť nami zaplatených daní má správca dane povinnosť presunúť na aktivitu, ktorú si sami vyberieme. Budeme radi, ak venujete svoje dve percentá Sokoľskému občianskemu združeniu. Tu sú údaje, ktoré budete potrebovať vyplniť do svojho daňového priznania:

názov organizácie: Sokolie krídla
právna forma: občianske združenie
sídlo: Malinová 2, 044 31 Sokoľ
IČO: 42 33 2010

Dajte nám prosím mailom vedieť ak uvažujete o akejkoľvek forme pomoci.

Veľmi sa teším nielen na to, ako si tu spoločne budeme zlepšovať náš Sokoľ, ale že sa i navzájom spoznáme a mnohí i spriatelime.

Váš,
Peter Kokoľus
Predseda a zakladateľ
Sokolie krídla