Linky na blízke obce

obce:

Sokoľ: http://www.obecsokol.skhttp://www.sokol.sk
Kostoľany nad Hornádom: http://www.kostolany.sk/http://www.kostolany.hostujem.sk
Družstevná nad Hornádom: http://www.druzstevna.sk
Obišovce: http://www.obisovce.sk
Kysak: http://www.kysak.sk
Košice: http://www.cassovia.sk

občianske združenia:

Sokoľ Sokolie krídla: http://www.sokol.sk
Kostoľany nad Hornádom Dedinka http://www.ozdedinka.sk
Družstevná nad Hornádom Sosna http://www.sosna.sk

kraj:
Košický samosprávny kraj http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/