1. Zrušenie ilegálnej skládky odpadu

Na Malinovej ulici sa hneď pod lesom nachádzali dlhé roky kontajnery,
ktoré pôvodne mali slúžiť pre záhradkárov (aj keď sa od nich nachádzali
minimálne (od tých najbližších) 0,25 km.

bedne povodne

bedne bordel

Niektorí nedisciplinovaní jedinci z tohto miesta vytvorili skládku; k bedniam nosili vo fúrikoch všetko, čo im doma zavadzalo a hádzali to kamkoľvek. Ohrádzali sa všeličím, niektorí že poznajú starostu a preto si môžu robiť čo chcú, iní chabo argumentovali tým, že “sa to rozloží” (keď vyhadzovali umakartové jadro), atď.

IMG_7376

IMG_7374

IMG_7375

IMG_7282

IMG_7223

Peter Kokoľus opakovane žiadal starostu, aby koše premiestnil niekam inam, bližšie k záhradkárom, ktorým majú slúžiť.

Starosta tvrdil, že na to neexistuje riešenie, ale po niekoľkých mesiacoch úpenlivého naliehania nakoniec s presunom bední súhlasil za podmienky, že na to obec neminie ani 1 Eur a sponzori zabezpečia na novom mieste oplotený a vybetónovaný priestor.

Peter Kokoľus oslovil susedov a spoločne v júli 2013 zafinancovali vybudovanie
nového miesta pre bedne s komunálnym odpadom.

bedne betonbedne plotbedne hotove

Na vybudovaní tohto nového stanovišťa pre odpad sa finančne podieľali:

  • Ing. Štefan Csala      150,00 Eur
  • Peter Sýkora              214,57 Eur
  • Ing. Róbert Hulič        70,00 Eur
  • Ing. Peter Kokoľus   447,59 Eur
  • Obec Sokoľ zabezpečila bager a VPP-čkarov.
  • Pán Pavol Hreščák vykonával dozor nad prácou VPP-čkarov.

Podrobný rozpis nákladov a príspevky sponzorov nájdete TU.

Aj keď tomu nikto neveril, podarilo sa to. A aj keď mnohí namietali, že sa tu odpad hádzať neprestane, ich slová sa nenaplnili.

V lete vyzerá miesto, kde dlhé roky stávali bedne s odpadom takto:

pozemok cisty

A v zime toto miesto využívajú chatári ako parkovisko.
Sokol parkovanie

Sponzori si nenárokujú na vlastnícke práva k stavbe, venovali ju obci Sokoľ.
Keďže starosta nikdy verejne túto skutočnosť nepotvrdil, sponzori neboli nikdy verejne pochválení a potvrdení za svoje dary.

Podrobný rozpis nákladov a príspevky sponzorov nájdete TU.

Preto im vďaku verejne prejavuje občianske združenie Sokolie krídla.

Zároveň im ako morálnu výmenu za ich sponzorstvo spätne započítava výšku ich sponzorského príspevku (ktorý venovali na vybudovanie stanovišťa na bedne s odpadom) na členské v združení.

Peter Kokolus

Ing. Peter Kokoľus
Predseda
Sokolie krídla