2. Zaplátanie 11 cm hlbokej jamy na hlavnej ceste

Cestou zo Sokoľa do Košíc, asi 200 m za obcou Sokoľ som dňa 19.2.2014 narazil do jamy a rozbil som si dve kolesá.

Bola tma, pršalo, a hlboká jama bola maskovaná stojatou vodou. (Fotky som urobil na druhý deň.)

1 diera na ceste
JAMA NA CESTE
2 diera na ceste
JAMA ZBLÍZKA
3 diera na ceste
JAMA S METROM

Privolal som políciu a trval som na tom, aby informovali správcu cesty a žiadali opravu.

Tak sa aj stalo, keď som 24.2.2014 odchádzal nad ránom na letisko, požiadal som taxikára aby mi na tom mieste zastavil a odfotil som to. Vyzeralo to už takto:

4 diera opravena
JAMA ZAPLÁTANÁ

Aj keď ide len o jednu dieru z mnohých, je to dôkazom toho, že so všetkým sa dá niečo urobiť!

Peter Kokolus

Ing. Peter Kokoľus
Predseda
Sokolie krídla