Ďalšie dôležité čísla

Väčšinu dôležitých čísel nájdete v samostatných sekciách týkajúcich sa tej ktorej organizácie či inštitúcie. Nádjte tam kontakty napr. na obecný úrad, urbariát, poštu, políciu, lekárov, reštaurácie, obchody. Tu uvádzame kontakty, ktoré nepatria do vyššie uvedených sekcií.

V núdzi volajte:

  • 112 SOS – Integrovaný záchranný systém alebo:
  • 150 Požiarnici
  • 155 Záchranná služba
  • 158 Polícia

055 642 7507 Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0800 123 332 Východoslovenská energetika (hlásenie porúch)
0850 123 333 Východoslovenská energetika (informácie)
055 622 1915 Slovenský plynárenský priemysel
12 129 Porucha telefónnnej linky
055 600 4254 Civilná obrana
055 633 5862 Civilná obrana
055 698 1563 Pohrebné služby