Doprava

Košice – Sokoľ a Sokoľ – Košice:

1. Vlastná doprava

2. Vlakom do Kostoľan nad HornádomKostolany Kosice a Kostolany Kosice b Kostolany Kosice c

3. Autobusom

Sokol Kosice bus Kosice Sokol bus

4. Taxi

Taxi Košice – Sokoľ stojí 9 Eur