Obecné zastupiteľstvo

V komunálnych voľbách 15.11.2014 boli na obdobie 2014-2018 zvolení nasledovní predstavitelia obecného zastupiteľstva:

Starosta obce Sokoľ:

Ing. Martina Dutková, PhD
(získala 25,55% platných hlasov)

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Ľuboš Šuca
Ing. Martina Dutková,PhD.
PhDr. Vladimír Franka,
Ing. Bartolomej Dorov
Tomáš Bednár
Martin Vajda
Martin Varga
MUDr. Ing. Oto Brandebur – 1. náhradník