Staň sa Priateľom

Špeciálny status „Priateľ Sokoľa“

Ide o špeciálny status – typ členstva v občianskom združení Sokolie krídla – ktorý môže byť priznaný všetkým finančným prispievateľom združenia, ktorý si neželajú stať sa právoplatnými členmi združenia.

„Priateľom Sokoľa“ sa teda stávajú finančný prispievatelia, a to bez toho, aby sa stali členmi združenia.

Okrem špeciálneho statustu „Priateľ Sokoľa“ existujú ešte „riadne“ členstvá:

Formulár na dar

OD*

Chcem darovať čiastku*

Meno*

Priezvisko*

Bydlisko*

Dátum narodenia*

Telefón*

E-mail*

Ako ste sa dozvedeli o občianskom združení Sokolie krídla?*

Na aký účel/projekt by ste chceli, aby bol použitý váš finančný dar?*

Prečo chcete finančne podporiť Sokolie krídla?*