Škôlka a ZŠ

Základná škola
Sokoľ 165
044 31  Sokoľ

ročníky: 1 – 3
Riaditeľ: Mgr. Valéria Kurucová
Tel.:          055 – 698 6061
E-mail: kurucovazssokol@zoznam.sk

Základná škola                                           Základná škola
Hlavná 5                                                           Márie Kočanovej 2
044 31  Družstevná                                     044 31 Kostoľany

ročníky: 1 – 9                                                     ročníky: 1 – 4
Riaditeľ: PaedDr. Anna Vajdová              Riaditeľ: Mgr. V. Hajnalová
Tel.: 055 – 698 10 13                                     Tel.: 055 – 698 10 11
E-mail: zsdruzstevna@centrum.sk        E-mail: skola@zskostnhor.edu.sk

Materská škola
Sokoľ 165
044 31 Sokoľ

Riaditeľ šlôlky: Mária Holubová
Tel.: 055 – 698 6025