Prihláška za člena

Členstvo v o.z. Sokolie krídla

Myšlienku členstva v občianskom združení Sokolie krídla sme rozoberali TU.

Čím viacej oficiálnych členov budú Sokolie krídla mať, tým budeme mať spoločne väčšiu silu pri realizovaní našich cieľov. Preto vôbec nie je jedno, či sa členom stanete alebo nestanete. Na druhej strane – aby sme sa tu nezdružili úplne anonymne a hocikto, Výbor združenia posudzuje každú prihlášku a má právo žiadateľa o členstvo neprijať. Toto slúži na ochranu už existujúcich členov a tiež ochranu cieľov, ktoré si združenie stanovilo a stanoví.

Nemôžem pripustiť, aby sa členom stala napríklad organizácia, ktorá by tu v Sokoli chcela napríklad začať ťažiť urán. (To je len vymyslený príklad, nemám žiadne také indície.)

Ing. Peter Kokoľus
Zakladateľ a Predseda
Sokolie krídla

Prihláška za člena Sokolie krídla

Meno a priezvisko*

Organizácia (vyplňte v prípade, ak žiadate o členstvo pre organizáciu)

Bydlisko/sídlo organizácie*

Poštová adresa (vyplňte v prípade, ak je iná ako Vaše bydlisko alebo sídlo)

Telefón*

E-mail*

Dátum narodenia (vyplňte v prípade, že ste fyzická osoba)


Rozšírené údaje:

Vaše vzdelanie

Povolanie

Ako ste sa o nás dozvedeli?

Prečo sa chcete stať členom?

Ako chcete ako člen pomôcť?

Kto nám o Vás môže poskytnúť referenciu?
(uveďte kontakt)