Klub dôchodcov

Adresa: Klub vznikol na pôde Obecného úradu

Vznik klubu: 25.4.2007

Preseda klubu: Eduard Jánošík

Účel klubu: združovať seniorov na starobnom dôchodku
a napomáhať ich sociálnemu vyžitiu sa.