Sokolie krídla

Občianske združenie Sokolie krídla
Adresa: Malinová 2, 044 31 Sokoľ
IČO: 42 33 2010

Sokoľský Spravodaj č.1 & pozvánka (kliknite TU).

Kontakty:
E-mail: nas@sokol.sk
Web: www.Sokol.sk

Predseda:
Ing. Peter Kokoľus
0905 353 640

Podpredseda:
Peter Sýkora
0911 271 603

Registrácia:
Občianske združenie bolo registrované na Ministerstve vnútra dňa 27.9.2013 pod spisovou značkou VVS/1-900/90-42265

Stanovy združenia:
Stanovy občianskeho združenia Sokolie krídl nájdete tu: Stanovy Sokolie kridla.

Ďalšie informácie (kliknite na príslušnú kategóriu):
Plány a ciele
Programy a aktivity
Vedenie združenia Sokolie krídla
Ako sa zapojiť
Vytvorme spolu lepší Sokoľ