Urbariát

Urbárnici obce Sokoľ, lesné a pasienkové spoločenstvo

Adresa: Sokoľ, 04431 Sokoľ
IČO:       319 482 43
DIČ:       202 124 5710

Dátum založenia:
______15.2.1993

Predseda urbariátu:
______Pavol Bednár
______0903 779 158