Pozvánka obecného zastupiteľstva

Pozvánka starostky obce Sokoľ: Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční 26.1.2015 (pondelok) o 18.00 hodine v sále Kultúrneho domu.