Vytvorme si lepší Sokoľ…

Venujte Sokoľu 2% z Vašej dane (kliknite TU).

Peter KokolusIng. Peter Kokoľus
Sokolie krídla
Predseda

Sokolie krídla – stručný náčrt:

Sokolie krídla je neziskovým, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením členov a priateľov; občanov, rekreantov a priateľov obce Sokoľ. Združenie vzniklo, aby svojou činnosťou podnietilo hlavne obyvateľov, rekreantov a priaznivcov obce Sokoľ k aktivitám, ktoré obec Sokoľ skrášlia, zveľadia, zmodernizujú a urobia hodnotnejšiou a tiež preto, aby pomohlo predstaviteľom samosprávy s realizáciou pre Sokoľčanov prospešných projektov, prípadne im pomohlo rozhodovať, konať a hospodáriť pre Sokoľčanov čo najprínosnejším spôsobom.
.
Pôvod názvu združenia pramení z histórie obce Sokoľ, ktorej vznik sa viaže k 13.storočiu, ako usadlosti so sokoliarmi pre kráľovské poľovačky konajúce sa v okolitých lesoch. „Krídla“ sú zasa symbolom slobody ale aj nadhľadu, či ochrany a tak „Sokolie krídla“ v sebe ponímajú nielen históriu obce ale symbolizujú i slobodu obce a jej obyvateľov a chcú im svojimi aktivitami zabezpečiť slobodnú a príjemnú existenciu a ochranu ich práv. Iný uhol pohľadu, ktorý tento názov združenia evokuje, je perspektíva z akej vnímajú túto oblasť slobodne si v oblakoch lietajúce sokoly.
.

Za poslanie združenia sme si stanovili zjednotenie síl a potenciálu obyvateľov, rekreantov a priaznivcov obce Sokoľ aktívne spôsobovať skrášľovanie a zlepšovanie obce a postupne a neustále sa tak približovať k ideálnej scéne obce Sokoľ, ktorou je:

  • Obec Sokoľ je krásnou, bezpečnou, čistou, modernou a prosperujúcou obcou, v ktorej je radosť žiť, navštevovať ju, či sa v nej rekreovať; 
  • Obec je spravovaná a riadená zástupcami, ktorým záleží na verejných záujmoch, hospodária rozumne a v prospech obce a jej obyvateľov;
  • V obci sa všeobecne dbá na pohodu bývania, kultúru, životné prostredie, slobodu názorov, vierovyznania a ľudské práva všeobecne;
  • Zákony a morálny kódex sú dodržiavané ako oficiálnymi predstaviteľmi obce, tak aj všetkými právnymi subjektami a jednotlivými obyvateľmi, rekreantami a návštevníkmi;
  • Vzťah k súkromnému majetku je všetkými rešpektovaný a vzájomne dbáme na udržiavania a budovanie hodnôt nielen vlastných, ale tiež spoločných (či obecných), čo vedie nielen k všeobecnej estetike obce ale aj k jej lukrativite, čo následne vyúsťuje do neustále rastúcich hodnôt všetkých nehnuteľností v obci ale tiež ku kvalite bývania v obci.

Zrealizované projekty nájdete TU.